e-mail levelező csoport

Csoport neve: Nyitott levelező csoport

Időpont: minden nap 0-24-ig

Kérjük, a csoporthoz való csatlakozás előtt olvassa el a következő részt!

ACA Nyitott Levelező Csoport Hagyományai

A Csoport nyitott gyűlésként működik, azaz nyitott minden érdeklődő számára.

Kerüljük a vitába bonyolódást, egymás kritizálását, reagálást és a tanácsadást!

A hozzászólások egyes szám első személyben történjenek.

Nem továbbítunk kéretlen üzeneteket.

Társaink hozzászólásait, adatait (e-mail címét) bizalmasan kezeljük. "Hagyd az itt elhangzottakat e szoba falai között és őrizd meg emlékezetedben." - részlet a zárszóból.

A hozzászólásainkat mindig zárjuk le elköszönéssel és/vagy keresztnévvel, hogy azok világosan elkülönüljenek a levelek végén sokszor automatikusan megjelenő reklámoktól, melyek tartalmától az ACA Program elhatárolódik.

Nem említjük hozzászólásainkban név szerint társainkat, szakembereket, könyveket, filmeket, rendezvényeket, programokat, szolgáltatásokat, állás- és egyéb ajánlatokat, politikát, vallásokat és különböző ideológiákat. (Megjegyzés: ez alól kivételt képeznek az ACA közösség belső ügyeivel kapcsolatos információk, valamint olyan események vagy programok, amelyeket aca tagok kizárólag aca tagoknak szerveznek, továbbá más 12 Lépéses közösségek programjai.)

A Levelező Csoportban kizárólag Téma, Témán kívül és Ügyviteli témaköröket használjuk. A „folyosói” privát levelezés nem elfogadott. A levelek tárgy rovatát mindig töltsük ki az alábbiak szerint:

Téma (Hozzászólás az aktuális témákhoz, minden hónap 1-15-ig egy Lépés és egy Ígéret a téma. 16-tól a hó végéig egy Hagyomány és a Szennyes-lista egy pontja a téma.)

Témán kívül (Hasonlóan az élő aca gyűlésen az első körhöz. Folyó témához nem tartozó aca programmal kapcsolatos örömök, bánatok, remények, félelmek, tapasztalatok... megosztása.)

Ügyviteli (ACA Levelező Csoport működésével kapcsolatos észrevételek, megbeszélések, javaslatok és szavazások. Az ACA közösség egészét érintő témák.)

ACA Levelező Csoport ügyviteli szavazása: Minden szavazásra feltett javaslattal kapcsolatban egy naptári hétig lehet szavazni (pl. szerdán feltett javaslatra, jövő hét szerda éjfélig), ezután lehet a szavazatokat összesíteni. Minden javaslatnál legyen feltüntetve a "szavazási határidő". Aki nem szavaz az tartózkodik. A döntésnél azt a javaslatot fogadjuk el, amelyet többen támogatnak, amennyiben a szavazatok száma megegyezik, a kérdés további tárgyalásra kerül. Kérjük, hogy szavazáskor a Válasz (Reply) gombra kattintás után, írjátok be: "Támogatom" vagy "Ellenzem". Ha nem használjátok a Válasz (Reply) gombot, abban az esetben utaljatok arra, hogy pontosan melyik kérdésre vonatkozik a szavazás.

A levelező csoport működése ACA Tizenkét Hagyományán alapul.

Feliratkozás

Amennyiben megismerte és elfogadja az ACA Nyitott Levelező Csoport Hagyományait feliratkozhat a levelezőlistára.  Csatlakozáshoz nyissa meg a csoport oldalát (Googel Chrome böngészőben, belépett Google fiókkal) a https://groups.google.com/g/aca-csoport linken, majd kattintson a "A csoporthoz való csatlakozás kérelmezése" gombra, amennyiben van Gmail címe. Ha nincs, regisztrálhat egyet, vagy Gmail-cím nélkül is csatlakozhat csoportokhoz, ha Google-fiókhoz társítja az e-mail-címét , amit a https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail?hl=hu linken tud megtenni. Ha így sem megy, akkor írjon levelet az info@aca.hu címre.

Leiratkozáshoz küldjön egy levelet az aca-csoport+unsubscribe@googlegroups.com e-mail címre.

Ha további kérdése van az ACA Nyitott Levelező Csoportról írhat az info@aca.hu címre.