Ez az ACA

Bemutatkozás:

Üdvözlünk az ACA*-ban. Az „Alkoholisták Alkoholisták és rendellenesen működő családok felnőtt gyermekei” egy 12 Lépést és 12 Hagyományt követő program, amelyben olyan nők és férfiak vesznek részt, akik alkoholista vagy más módon rosszul működő családban nőttek fel. Találkozóinkat tiszteletteljes és biztonságos környezetben tartjuk, ahol megosztjuk egymással hasonló élményeinket. Felismerjük, milyen hatást gyakorolt ránk gyermekkorunk a múltban, és hogy ez miképpen befolyásolja életünket a jelenben. Határozott lépéseket kezdeményezünk. A 12 Lépést gyakoroljuk, figyelmünket a megoldások keresésére összpontosítjuk. Egy saját felfogásunk szerinti, szerető Felsőbb Erő elfogadása révén megszabadulunk múltunk rabságából, és megtaláljuk a módját, hogy jelenlegi életünkön javítsunk.

Miért jöttünk az ACA-ba

Életünk rosszul működött: irányíthatatlanná vált. Kimerítettünk minden lehetőséget, amiről úgy gondoltuk, hogy általuk boldoggá, egészségessé, és sikeressé válhatunk. Hőn áhított céljainkért küzdve kimerítettük erőforrásainkat. Gyakran elvesztettük alkotóképességünket, rugalmasságunkat és humorérzékünket. Bármihez fogtunk, a végeredményt látva nem tapasztaltuk az egykori izgalmat, örömet, erőt és felemelő érzést. Zsákutcába jutottunk. Nem akartunk tovább így élni. Mindemellett nehezünkre esett feladni azt az elképzelésünket, hogy ha csak még valamit megtudnánk arról, hogyan is működik a világ, akkor…

Ezért még egyszer megpróbáltuk. Nem volt vesztenivalónk, amikor eljöttünk az első gyűlésre.

Miért „Gyertek vissza”

Az ACA-ban felismerjük, hogyan befolyásolják gyermekkori élményeink a mostani viselkedésünket és döntéseinket. Megértjük, viselkedésünk hogyan hat másokra, és bizonyosságot kapunk, hogy változtatni tudunk rajta. Fokozatosan, egy felnőtt szemszögéből, újra értékeljük életünk fontos döntéseit. Ez az első lépés önmagunk „újraneveléséhez”. Végül boldogabbá, erősebbé, teherbíróbbá, és kezdeményezőbbé válunk. Megtanuljuk tisztelni önmagunkat. Életünk minősége javulni kezd, miközben azt tanuljuk, hogyan ismerjük fel és jelöljük ki határainkat, és várjuk el, hogy ezeket mások is tiszteletben tartsák.

Hogy veszünk részt egy felépülést nyújtó programban

Mindenki saját üteme szerint halad a gyógyulás útján. Tapasztalatból tudjuk, hogy azok az ACA tagok érik el a legrövidebb idő alatt a legtöbb sikert, akik igénybe veszik a gyógyulás eszközeit.

Tömören összefoglalva, mi...

  • eljárunk a gyűlésekre és felépüléssel kapcsolatos témákról beszélgetünk a programban résztvevőkkel;

  • olvasunk mások ACA tapasztalatairól, és írunk a magunkéról;

  • használjuk és beépítjük életünkbe ismereteinket a felépülés módjáról és módszereiről;

  • felismerjük és érvényesítjük a határainkat;

  • kialakítunk egy személyes támogató hálózatot.

A fő célunk az ACA-ban, hogy újraneveljük magunkat, és ebbe beletartozik az is, hogy megvizsgáljuk eddigi életünk döntéseit egy lelkileg érettebb nézőpontból.

A Program spirituális, amelyben…

  • használjuk a Lépéseket;

  • felismerjük, értékeljük és megszabadulunk a régi szülői utasításoktól;

  • kiválogatjuk a számunkra egészséges és hasznos múltbéli szülői utasításokat, és elvetjük azokat, amelyek nem ilyenek;

  • gyógyulásunk folyamán felfedezzük a bennünk élő gyermek befolyását és erejét;

  • gyűlésekre járunk, amelyek olyan témákkal foglalkoznak, amikkel szükséges dolgoznunk;

  • szolgálatot vállalunk az ACA-ban;

  • együttműködünk egy szponzorral.

Mit nem teszünk ACA gyűléseken

Nem…

  • keveredünk szóváltásokba;

  • kritizálunk;

  • reflektálunk a mások által elmondottakra;

  • adunk tanácsot;

  • tereljük el a figyelmet a hozzászólótól beszéddel, suttogással, gesztusokkal, zajjal, vagy fészkelődéssel;

  • szegjük meg mások névtelenségét;

  • ismételjük (semmilyen összefüggésben), amit mások mondanak gyűléseken;

  • fejezzük ki érzelmeinket oda nem illő viselkedéssel.

Mivel foglalkozunk az ACA gyűléseken

Gyűlésekre járással és azzal, hogy meghallgatjuk azokat, akik tapasztalataikról, erősségeikről és reményeikről beszélnek, gyakran a saját felépülésünket segítjük. Ha megosztjuk tapasztalatainkat a társainkkal, az segít összpontosítani, meghatározni és tisztázni problémáinkat. Néha kiadjuk mérgünket vagy átéljük érzelmeinket. Ha hangosan kimondjuk, milyen terveink vannak, ez segít bizonyos problémák megoldásában. Időnként beszámolunk fejlődésünkről, vagy arról, hogy milyen mértékben valósul meg az adott tervünk. Gyakran a gyűléseket használjuk arra, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az életünk valóban megváltozott, összehasonlítva a program előtti felnőttkorunkat a mostani, programbeli életünkkel.

Tagság

A tagság egyetlen feltétele az a vágyunk, hogy felépüljünk az alkoholista vagy más módon rosszul működő családban történő növekedés következményeiből.

Irodalommal kapcsolatos álláspont

Több 12 Lépéses program előírja, hogy csak a programon belül kiadott irodalom legyen elérhető a gyűléseken. Az ACA program kezdettől fogva azt tartotta, hogy létezik hasznos információ a programon kívül is. Azt javasoljuk, hogy a külső irodalom legyen összhangban az ACA 12 Lépésével és 12 Hagyományával. Programunk ugyancsak javasolja, hogy kezeljük külön az ilyen fajta irodalmat a csoport lelkiismerete által elfogadott ACA irodalomtól. Az ACA WSO irodalom állásfoglalását illetően az „Irodalommal Kapcsolatos Álláspont” (Literature Policy) című pamflet nyújt további felvilágosítást.

A hozzájárulások önkéntesek

Nincs tagsági díj, teljesen önellátóak vagyunk a saját hozzájárulásainkból. A Hetedik Hagyomány szerinti – lehetőségeinkhez mért – adományainkat a gyűléseken adjuk, a program számunkra nyújtott előnyeinek elismeréseként.

Gyűlés-szinten a hozzájárulásaink a gyűlések fenntartását szolgálják (terembér, frissítő, irodalom beszerzés…). Regionális szinten segítik a kommunikációt a különböző Csoportközi / Szolgálati Irodák és a Világszolgálati Iroda (WSO) között, annak érdekében, hogy a lakosság megtalálhassa a gyűléseket. Minden tag felelőssége, hogy a hozzájárulásai révén csoportja segíthesse a Csoportközi / Szolgálati Irodák, és a Világszolgálati Iroda működését, ezáltal biztosítva az ACA közösség működőképességét.

Kapcsolódás

Az ACA egy független, 12 Lépést, 12 Hagyományt követő program. Mi nem kapcsolódunk semmilyen más 12 Lépéses közösséghez, viszont együttműködünk velük.

Nem kötődünk semmiféle szektához, felekezethez, szervezethez, intézményhez, politikai vagy kormányzati csoporthoz; nem kívánunk vitába bonyolódni, nem támogatunk, és nem ellenzünk semmiféle ügyet.

Személyes meghívó

Ez a te saját meghívód az ACA-ban való részvételre, illetve arra, hogy gyere vissza közénk.

Jelenléted segít nekünk is a saját felépülésünkben. Tudjuk, hogy számunkra ez a program hatékonyan működik, eddig még senki sem vallott kudarcot, aki őszintén részt vett benne. Ez a mi utunk a józan gondolkozás felé, programunk a lelki béke eléréséhez. Várjuk részvételedet. Az ACA működik!

Frissítve: 2005.07.25.

Forrás: ACA Is… (ACA CAL)