Ígéretek

"Meg fogunk ismerni egy újfajta szabadságot és boldogságot. Nem fogjuk elfelejteni a múltat, de nem is kívánjuk rácsapni az ajtót. Meg fogjuk érteni a nyugalom szó értelmét és megismerjük a békességet. Akármilyen mélyre süllyedtünk, látni fogjuk, hogy tapasztalataink hasznára lehetnek másoknak. A használhatatlanság és önsajnálat érzései el fognak tűnni. El fogjuk veszíteni érdeklődésünket önző dolgok iránt, és érdeklődést nyerünk társaink iránt. Önzésünk meg fog szűnni. Az élettel kapcsolatos egész magatartásunk és felfogásunk meg fog változni. Az emberekkel és anyagi bizonytalansággal kapcsolatos félelmeink el fognak hagyni bennünket. Meg fogjuk érezni, hogyan kezeljünk olyan helyzeteket, amelyekkel szemben azelőtt tanácstalanul álltunk. Egyszerre át fogjuk érezni, hogy Isten teszi meg számunkra azokat a dolgokat, amelyekre mi egyedül képtelenek vagyunk".

Forrás: The Promises – AA Nagy Könyv, a VI. fejezet.

ACA Ígéretek

1. Megismerjük igazi énünket önmagunk szeretete és elfogadása révén.

2. Önbecsülésünk erősödni fog a naponta megújuló, magunkat jóváhagyó magatartás gyakorlásával.

3. El fog tűnni a mások kedvében járás szüksége és a félelem hatalmi helyzetben lévőktől.

4. Fejlődni fog bennünk a bizalom meghitt kapcsolat tartására.

5. Ahogy szembesülünk elhagyottsággal kapcsolatos ügyeinkkel, vonzódni fogunk a határozottsághoz és elfogadóbbak leszünk a gyengeségekkel szemben.

6. Élvezni fogjuk a stabilitás, békesség és anyagi biztonság érzéseit.

7. Megtanulunk játszani és megtalálni az örömöket életünkben.

8. Olyan személyeket fogunk szeretetünk tárgyaként választani, akik képesek szeretni és felelősséget vállalni saját magukért.

9. Könnyebbé fog válni egészséges határokat és korlátokat felállítani magunk számára.

10. Kudarcoktól és sikerektől való félelmeink megszűnnek, ösztönösen egészségesebb döntésekre leszünk képesek.

11. Az ACA csoport támogatásával fokozatosan megválunk rendellenes viselkedésünktől.

12. Apránként, Felsőbb Erőnk segítségére támaszkodva, megtanuljuk a legjobbat elvárni és megszerezni.

Frissítve: 2004.11.01.

Forrás: ACA Promises – Newcomer (ACA CAL)