Gyűlések ügyei

Minden gyűlés önálló a hagyományok szellemében. Mi a hagyományokat használjuk útmutatóul a csoport számára, ugyanúgy, mint ahogyan a lépések szolgálnak útmutatóul az egyénnek. Az alább következő megjegyzések abból erednek, hogy mely kérdések merülnek fel leggyakrabban, valamint a gyűlések visszajelzéseiből, az ACA mint független program, 1984. november. 10-i formális alakulása óta. Köszönettel tartozunk a független New York-i COA gyűléseknek és a San Diego, Los Angeles, Seattle és Phoenix csoportközi irodáknak is.

A Gyűlés helye

A csoportnak biztonságos helyre van szüksége gyűléseihez. Sokak számára ez olyan helyszínt jelent, amely mentes felesleges zajtól, szagoktól és fizikai veszélyektől. Rendszerint a csoportok templomokban, iskolákban, kórházakban vagy szociális intézményekben találnak helyet, nagyon kedvezményes bér ellenében. Némely gyűlés sikeresen indul meg a csoport valamelyik tagjának otthonában, de rendszerint néhány hónapon belül szükségessé vált “semleges helyre” költözni. Végső fokon, a csoport tagjai határozzák meg a maguk számára, hogy milyen térségre van szükségük.

Indítás

Nehézséggel járhat indítani egy gyűlést ott, ahol ilyen előzőleg még nem létezett. Az elsődleges feladat kielégíteni annak a közösségnek a szükségleteit, amelyet a gyűlés kíván szolgálni. Lehetséges felkérni két-három program társat, hogy néhány hónapig vegyenek részt a gyűléseken, biztosítva ilyen módon is az új csoport életben maradását. Amikor újonnan érkezők bukkannak fel, szükségük van arra, hogy találhassanak egy gyűlést.

Tisztségviselők

Minden gyűlés nyújt lehetőséget szolgálatvállalásra, olyan tisztségek formájában, amelyek elősegítik a gyűlés folyamatos működését. Némelyek számára szükséglet, hogy túl sokat vállaljanak, de egy egészséges gyűlésben többen végzik egy-egy kis részét a munkának, és mégis minden feladatra sor kerül. Van néhány javasolt leírás a gyűlés tisztségekről, amelyek csak javaslatok; a te gyűlésed esetleg talál alkalmasabb módját a szükségleteitek kielégítésére.

Titkár

Korán érkezik. Kinyitja / előkészíti a helységet a gyűlésre. Kiválasztja a levezetőt / előadót (rendszerint előre). A többi tisztségviselőt figyelmezteti megbízásaikra, ahogyan azokat a Csoport lelkiismerete, a Hagyományok és más a Csoport számára hozzáférhető források körülírják. Emlékezteti a Kincstárost rendszeres beszámolásra a csoport felé, és a periódikus 60 / 40 hozzájárulásra a fennálló szolgálati struktúrához. Közvetít információt a gyűlés és az ACA Szolgálati Irodák között. Levezeti az ügyviteli gyűléseket. A gyűlés menetében történő fennakadás esetén, amennyiben a gyűlés levezetője nem képes a zavar forrását kezelni, közbelép, hogy a megőrizze a gyűlés biztonságosságát.

Irodalomkezelő

Magával hozza, illetve kiállítja az irodalmat hétről-hétre. Fenntart egy készletet és készít, vagy rendel másolatokat, ahogy a szűkség megkívánja. Kielégíti a csoport új irodalom iránti igényeit. Az irodalomkezelő, a készlet pótlásával kapcsolatos elismervények fejében, a kincstárostól kapja a térítést. Új irodalmat szerez be a csoportközi, illetve a regionális iroda, vagy más csoport közi irodák raktárából.

Kincstáros

Nyilvántartást vezet a hetedik hagyomány szerinti hozzájárulásokról és a csoport költségeiről. Rendszeresen beszámol a csoportnak az anyagi helyzetről. A csoport költségeinek és körültekintő tartalékának biztosítása mellett, kezeli a 60 / 40 hozzájárulást.

Egyéb szolgálati tisztségeket a csoport szükségletei szerint határozza meg. A szolgálati vállalásokat a hagyományok irányítják, különös tekintettel a második hagyományra: “ Megbízott vezetőink szolgálnak bennünket, nem uralkodnak rajtunk.”

Bejelentkezés

Amikor egy gyűlés alakul, amikor új szolgálattevőket választanak, amikor változik a gyűlés ideje, tematikája, vagy helye, egy regisztrációs űrlap kerül adattárba vételre. Egy regisztrációs űrlapot szükséges továbbítani a WSO-hoz, annak érdekében, hogy ez bekerüljön a WSO adatbázisába. Minden olyan gyűlés, ami az aktuális adatbázisukban szerepel, kap egy meghívót az éves ügyviteli konferencián (Annual Business Conference ABC) való részvételre. A regisztrációs űrlap letölthető az ACA WSO honlapjáról.

Az új Csoportot célszerű a Regisztrációs lap kitöltésével bejelenteni az ACAISZ-nek, hogy az a magyarországi ACA közösség részeként tudjon működni, és szerepelhessen a Gyűléslistán.

60 / 40 terv

A hetedik hagyományunk szerint önellátóak vagyunk a saját hozzájárulásainkból. Miután egy gyűlés kifizette a költségeit és félretett egy “körültekintő tartalékot” (rendszerint egy-két havi működési költséggel egyenértékűen) a fennmaradó összeg felosztásra kerül. 60% erejéig megy a helyi csoportközi irodának, illetve szolgálati / választmányi bizottságnak (ahol ilyen létezik) a helyi szolgálatok költségeire, és 40% megy a WSO-nak, amely világszerte nyújt szolgálatokat, és adja tovább az üzenetet a jövendőbeli újonnan érkezők számára, és a nagyközönség felé. Túlmenően az ABC összehívásán, a WSO folyamatos szolgálatot és támogatást nyújt a gyűléseknek, csoportoknak és csoportközi irodáknak.

Egy része a 40 %-nak felhasználható egy regionális szolgálati választmány által, ha ilyen létezik és feladata a hetedik hagyomány hozzájárulásokkal, olyan szolgálati felelősségek ellátása, amely egy szélesebb régiót ölel fel. Ajánlatos, hogy a % ne legyen magasabb, mint 30 % és az összeget magát, a csoport lelkiismerete határozza meg.

Olyan területeken, ahol nincs regionális szolgálati struktúra, vagy csoport közi iroda, a javasolt eljárás, hogy minden bevétel a tartalék felett a világszolgálati irodához legyen eljuttatva. A szolgálati felállításnak egyetlen bevételi forrása a hetedik hagyomány. Ahogy az ACA fejlődik, és egyre több gyűlés támogatja az ACA szolgálati felállítást a 60 / 40 terv révén, úgy lesz képes egyre több szolgálatot és támogatást nyújtani. Mikor pénzt küldesz a WSO-nak, akkor csekk vagy az átutalás az ACA WSO nevére szóljon. Minden összeg dollárban fizethető bármely az USA-ban is működő Banknál.

Gyűlés tematika

WSO javasol egy minta formátumot. Minden gyűlés úgy változtathat a formátumon, ahogy szükségletei igénylik. Más gyűlések a következő változatokat alkalmazták:

Lépés tanulmányozás: úgy is, mint egy 12 lépéses program folyamatos szükség van annak feltárására, hogy felépülésünket, hogy irányítják a lépések. Némelyik gyűlés olyan, mint egy “keringő” (tanulmányozni a lépéseket 1-2-3, 1-2-3 módon újra és újra). Egyéb formátumok, melyek a lépésekre összpontosítanak, tartalmaznak könyv tanulmányt (használni az AA vagy Al-Anon 12 Lépés és 12 Hagyomány könyvét), vagy használni valamelyik másik könyvet, amelyik a lépésekről szól. A mi irodalom hozzáállásunk lehetővé teszi minden gyűlés számára, hogy ebben a kérdésben döntsön.

Írás: A gyűlés minden tagja 20 percig ír egy adott témáról vagy az adott lépés egyikéről, aztán amit írt hangosan felolvassa, és a csoporttal megosztja.

Kis-csoport gyűlések: A gyűlés megnyitó után, amin az összes résztvevő jelen van, a gyűlés felbomlik kisebb megbeszélő csoportokká. Annak érdekében, hogy mindenkinek legyen alkalma hozzászólni. A kisebb csoportok újra össze jöhetnek egy bizonyos idő eltelte után, hogy együtt zárják a gyűlést vagy mindegyik kis csoport befejezi a gyűlést mikor arra kész.

Előadó gyűlések: a gyűlésvezető tíz percig hozzászól. Utána egy vagy két előadó hozzászól 20-40 percig fejenként, amit nyitott hozzászólások követnek. Másik lehetőség, hogy három előadó egy panelt képez, mindegyik megoszt 10-15 percet a gyűlés első felében, és a gyűlés hátralévő idejében nyitott hozzászólások, vagy “kérdés/felelet” következik a panel résztvevőivel.

Egy gyűlés kialakíthat egy új formátumot is; amennyiben ezt teszitek, kérjük, tudassátok a WSO-val, hogy megoszthassuk az ötleteteket más gyűlésekkel.

Keresztbe beszélés

A legtöbb gyűlésen nem elfogadott a keresztbe beszélés, tehát mindenki szabadon megoszthat az előre megegyezett időkorlátozáson belül, a többiek részéről megjegyzés, beszólás vagy félbeszakítás nélkül. Gyűlések beszámolója szerint ez az útmutatás segít egy biztonságos légkört teremteni, és úgy látják, hogy ez keresztbe beszélés nélkül alakul ki.

A Phoenix Csoportközi iroda javasolja, hogy a gyűlés formátum tartalmazza a következőt:

“Ezen a gyűlésen mi nem beszélünk keresztbe, nem szakítunk félbe, nem teszünk megjegyzéseket mások hozzászólására. Ezt két okból tesszük. Egy: serdülésünk folyamán senki sem hallgatott meg bennünket; közölték velünk, hogy az érzéseink helytelenek. Kettő: felnőttként hozzá szoktunk, hogy másokat pátyolgassunk, elkerülve a felelőség vállalását a saját életünkért. Ezen a gyűlésen a saját élményeinkről és érzelmeinkről beszélünk; megjegyzés nélkül elfogadjuk azt, amit mások mondanak, mint valamit ami igaz az ő számukra. Azon igyekszünk, hogy nagyobb felelősséget vállaljunk saját életünkben, ahelyett, hogy másoknak adnánk tanácsokat.”

A közösség számára fontos, hogy megosszuk egymással a saját egyéni felépülési programunk részleteit, de a gyűlés legyen a legbiztonságosabb hely a megosztásra, és visszajelzés, vagy megbeszélés történjen a gyűlésen kívül, négyszemközt, egy csésze kávé mellett.

Névtelenség

A névtelenség teszi lehetővé, azt az újonnan nyert szabadságot, hogy megosszuk érzelmeinket, és hogy az identitásunkat címkéktől függetlenül élhessük meg. “Amit itt hallunk, akit itt látunk, amikor távozunk, maradjon itt”, egy követendő, jól bevált szokás annak megteremtésére, hogy a hely legyen pletyka és visszavágás félelmeitől mentesen biztonságos, érzelmeink megosztására és felépülésünkre.

Irodalom

Minden gyűlés saját maga határozza meg, hogy mely könyveket, szórólapokat, vagy pamfleteket tart az irodalom asztalára valónak. A hagyományaikhoz híven tanácsos, hogy azok az anyagok melyek külső intézmények, kiadók vagy vállalkozások termékei, illetve azokkal kapcsolatosak, legyenek elkülönítve a 12 lépésen alapuló felépülés anyagától, és ne legyenek javasolva. Ez vonatkozik információra, külső terápiákra, munkacsoportokra és eseményekre, stb., különösen, ha térítéssel járnak. A WSO-tól kapható irodalom többek között a következőket tartalmazza:

A Probléma, Az eredeti Szennyes lista, A Megoldás, A Tizenkét lépés és a Tizenkét hagyomány (az ACA alkalmazásában), A Szerszámkészlet (Eszköztár), Üdvözlet, Az ACA program és ahogyan az működik, A Szolgálat fontossága az ACA-ban, szponzorálásról két tanulmány, Mi az a WSO?, Gyűlések ügyei, Javasolt elkötelezettség a szolgálathoz, Ügyviteli gyűlés levezetése a Csoport lelkiismeretének meghatározására, ACA Bank ügyek.

Az Új gyűlés indító csomag (angol nyelven) térítés ellenében beszerezhető a WSO-tól; mely tartalmazza a fenti irodalmat, és egy minta gyűlés formátumot, amely felhasználható vagy módosítható új, vagy már működő gyűlés számára.

A hivatalos ACA irodalmak angol nyelvű 'Conference Approved Literature' listája megtalálható a WSO honlapján itt. Ezek pedig a magyar nyelven jelenleg hozzáférhető irodalmak.

Hírverés

A programunk a vonzerőn, nem a hírverésen alapszik. Különbség van a hírverés és az információ elérhetővé válásának biztosítása között. Amennyiben már működik ACA gyűlés a környékeden, elkészíthetsz egy A4-es méretű szórólapot, ami tartalmazza az új gyűléssel kapcsolatos információt, esetleg egy térképet is, amely mutatja, hogyan lehet oda jutni.

(Magyar nyelvű plakát letölthető!)

Új gyűlés indítása

Ahol nincs gyűlés, ott egy új gyűlés nagy szolgálatot tud tenni a közösségünknek. Olyan helyen ahol már működnek gyűlések, egy új gyűlés indításának ötlete, okozhat konfliktust. A program olymódon fejlődik, hogy valaki felismeri a szükségletet és megpróbálja kielégíteni a szükséget egy új gyűléssel. Ilyesmi nem a meglévő gyűlések elitélése, hanem jele a programunk növekedésének.

Figyelmesség újonnan érkezők felé

Újonnan érkezők különösen kiszolgáltatottak érzelmi, anyagi, és szexuális kihasználás dolgában. Jönnek néha olyan személyek is a gyűlésre, akik még nem nőttek ki az áldozat/kihasználó szerepjátékból, és ilyen irányú szükségletüket az újonnan érkezők manipulálása révén próbálják kielégíteni. Ezt hívják “13-ik lépésnek” ami veszélyezteti a gyűlés biztonságát és nem része a programunknak. A szeretet és figyelmesség melyet az újonnan érkezőknek kínálunk, azt a szeretetet és tiszteletet tükrözi, amit tanulunk sajátmagunk számára is lehetővé tenni. Az első „Identitás bizottsági jelentés” szerint “mi egymást tanítjuk a szülői (újra-) gondoskodás, gyengédség, emberség, szeretet és tisztelet művészetére”.

Ha kétségeid vannak fordulj a hagyományokhoz

és ismerkedj a csoportod lelkiismeretével.

Frissítve: 2005.11.18.

Forrás: Issues for Meetings (ACA CAL)