Javasolt elkötelezettség a szolgálathoz

Azért teljesítek szolgálatot, hogy programom a jelenben és a jövőben is a rendelkezésemre álljon és másoknak is előnye származzék fáradozásom gyümölcséből. A következőképpen fogom a szolgálatot teljesíteni és felépülésemet gyakorolni:

Megerősítem, hogy programunk valódi ereje a gyűléseken résztvevő tagságon alapszik, Felső Erőnk és a csoport lelkiismeretén keresztül fejeződik ki.

A csoport lelkiismeretének kifejezésre juttatási folyamatában különös érzékenységgel viseltetünk a kisebbség véleményét illetően oly módon, hogy bármilyen döntés ne csak a többség szavazatát, de a csoport lelkületét is tükrözze, bizonyítván, hogy a folyamat nem kizárásos, hanem belefoglalásos alapon működik.

Az elvek előbbrevalók, mint a személyiség kifejezése.

A program tagjaként gyógyulásomon dolgozva fitten tartom magam, hogy szolgálatot nyújthassak.

Arra törekszem, hogy segítsek megosztani a tapasztalatot, az erőt és a reményt valamennyi szinten: gyűlésen, csoporton belül, szolgálati választmányokban, világszolgálatban.

Elfogadom a különböző formájú és szintű szolgálatokat, és lehetővé teszem a körülöttem levőknek, hogy saját képességük szerint tevékenykedjenek.

Továbbra is hajlandó vagyok megbocsátani magamnak és másoknak azért, hogy nem vagyunk tökéletesek.

Hajlandó vagyok az egység érdekében lemondani a szolgálatban felvállalt pozícióimról és megadni ezzel a szolgálat lehetőségét másoknak; elkerülni a pénz, a vagyon és presztízs okozta problémákat; és elkerülni, hogy megakadályozzam a gyógyulásomat azáltal, hogy a szolgálatteljesítést felhasználom régi viselkedésmódom gyakorlására, legyen az másokról való gondolkodás, konfrontálás, megmentés, áldozatszerep felvállalása.

Mindig emlékeztetem magam arra, hogy egy megbízható tisztségviselő vagyok, nem dirigálok.

Frissítve: 2004.11.01.

Forrás: Suggested Commitment to Service – Newcomer (ACA CAL)