Szponzorálás I.

ACA Szponzorálási Bizottság Beszámoló I.

A szponzorolás bizottság 1988 októberében indult, és ennek a legutóbbi beszámolónak a dátumáig rendszeresen ülésezett. A bizottság 60%-a nő és 40%-a férfi. A felépülési keresztmetszetre jellemző, hogy a bizottsági tagok többsége több mint egy éves felépülésről számolt be, de néhány rövidebb (hat hónapnál kevesebb) ideje felépülő személy is részt vett, olyan egészséges rálátásokkal, amelyekkel csak egy újonnan érkező bírhat.

Kezdettől fogva nyilvánvalóvá vált, hogy Phoenix, Arizóna környékén sok olyan információra van szükség a programról és a felépülésről, amelyet megcélzott az újonnan érkezők számára egy négyrét hajtogatott pamflet. De mikor kérdezgettük a közösség tagjait hozzászólásokért ehhez a beszámolóhoz, megvilágosodott, hogy szükség van egy szponzorálásról szóló “műhely”-re ami fórumot nyújthat szponzorolni kívánó vagy szponzort kereső személyeknek, útmutatás kérésére, hogyan is működik a szponzorálás.

Jelenleg a Phoenix Csoport irodája nyújt szponzorolási műhelyeket kéthavonta, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek, rámutatván, hogy az ACA közösségnek szüksége van nyilatkozásra és állást foglalásra szponzorolás dolgában. Sokan kérdezték, “Ha szponzorolás olyan sok jót tesz más 12-lépéses programokban, miért nem karolja fel ACA is a fogalmat?” Erre alapozva, a bizottság javasolta, hogy a szponzorálás kérdése kerüljön az 1989-i szavazandó témák napirendjébe, abban a reményben, hogy csoportjaink lelkiismerete, ahogyan az megnyilvánul majd a szavazáson keresztül, támogatni fogja bizottságunk felismeréseit, és útmutatást ad közösségünk számára azt illetően amit mi a felépülés fontos elemének ismertünk meg; ami sokunk számára egy spirituális ébredés kiindulópontja lehet és, számos esetben az első lehetőséget nyújtja a szponzorolt számára nyílt és őszinte kapcsolat fenntartására egy másik személlyel. Nagyon gyakran képtelenek voltunk megosztani érzéseinket eredeti családunk „Ne beszélj, ne érezz“ üzenetének hatására, de tapasztalatunk arra mutat, hogy a lehetőség félelem nélkül, elitéléstől és kritikától mentesen beszélni, megosztani és érezni, a felépülés kiindulópontjává válik, segítve személyes fejlődésünket és felépülésünk második szakaszát.

Bizottságunk egy felmérést használt információ gyűjtésére arról, hogy szponzorként, illetve szponzoráltként milyen szükségleteket és elvárásokat éreztek a tanulmányban résztvevők. Az eredmény azt mutatta, hogy legtöbbjüknek fogalma sem volt, miről is szól a szponzorság és, hogy azok akik megértették a jelentőségét, rendszerint valamely más 12-lépés Csoportból érkeztek.

Már a legelső megbeszéléstől kezdve nyilvánvalóvá vált érzésünk, hogy szükségleteinket nem szolgálná, ahogyan az Az AA-ban gyakorolják a szponzorságot.

Úgy éreztük, hogy amennyiben az A.A. szponzorságot használnánk mint útmutatót, bizonyos változtatásokra van szükségünk annak érdekében, hogy jobban igazodjon az alkoholisták felnőtt gyermekének lelki világához.

Íme Bizottságunk javaslatai:

Mi a “Társutas” hozzáállást sugalljuk, ami lehetővé teszi, hogy a szponzor / szponzorolt kezdetben a közös utat osszák meg egymással de ugyanakkor a szponzorok biztassák a szponzoroltat, hogy mielőbb válasszon saját irányt. A szponzor segíthet meglátni a lehetőségeket -- feltárni a szponzorolt kezdeményezéseinek következményeit. A szponzor biztatandó, hogy amikor tanácsot kérnek tőle, így válaszoljon: “Én nem tudom megmondani, hogy neked mi a tennivalód. Egy hasonló helyzetben én ezt tettem…” Ez a folyamat nagyfokú tiszteletre méltatott érzését tesz lehetővé a szponzorolt számára, hogy felismerhesse: több kontrollal rendelkezhet saját életében mint valaha is gondolta volna.

Általánosan javasolt volt, hogy a szponzor legyen hasonnemű.

Fontos annak tudatában lenni, hogy a szponzor / szponzorolt kapcsolat csak szellemében egy szerződés és amennyiben nem bizonyul a legjobbnak számodra, módodban áll kiszállni a kapcsolatból.

Egyetértettünk abban, hogy mindkét fél számára fontos az elérhetőség. Tisztázandó, még mielőtt a közös munka elindul, a telefonálás, találkozások, és megosztások gyakoriságának kérdése.

A talányt, hogy mikor alkalmas szponzort választani, az újonnan érkező képes legjobban megválaszolni, de egyértelművé vált, hogy amint az új társ elkötelezi magát a felépülés programjának követésére, keressen kapcsolatot egy szponzorral útmutatásért, így elkerülhető a céltalan ténfergés gyűlésről gyűlésre.

A szponzorálás jelentőségét egyenértékűnek tekintettük úgy a szponzor mint a szponzorolt számára.

Felismerve, hogy az együttfüggés (codependencia) és a hiedelem, hogy mi vagyunk felelősek mások érzéseiért nem idegen egy ACA-tól, óva intjük azokat akik szponzorolást keresnek, olyan személytől aki lesben áll az újonnan érkezőre, túlságosan is készen arra, hogy meg mondja miként élje életét és túlságosan is kész az ő felsőbb ereje, terapeutája, guruja, szeretője, legmagasabb rendű tanácsadója lenni és túl készséges kéretlen utasítások adására. Hatalmaskodás a legideillőbb megnevezése az ilyenfajta viselkedésnek.

Javaslatunk mindenkinek aki szeretne kezdeni munkálkodni a Lépéseken, hogy tanácsos lehet számára kapcsolatot hozni létre egy szponzorral ahhoz a fontos írásos munkához, amely olyan jól működik ezeknek a Lépéseknek a követésében. A szponzor szolgálhat a valóság visszajelzőjeként.

A co-szponzorolásról, vagyis két személy egymást szponzorolásáról némi eszmecsere alakult ki. Néhányan használják ezt a szisztémát és elfogadhatónak találják.

A több mint egy szponzor elgondolás egy lehetséges megoldás, mindaddig amíg kontrollálási tényezők nem hátráltatják a szponzorolt felépülésének folyamatát. Úgy hisszük ez is működhet, feltéve, hogy minden résztvevő egyetértő hozzáállást tanúsít.

Egyetértettünk, hogy fontos tényezője a szponzorságnak az elfogadás. Úgy érezzük, hogy az elfogadás ajándéka a szponzor részéről sokban hozzájárul egy egészséges kapcsolat kialakításához. Ez több fontos módon is segít. A szponzorált pozitív önértékelését szolgálja amikor, talán először, mutatnak felé feltétel nélküli szeretetet.

Egyet értettünk abban, hogy néhány fontos dolog ami egy szponzor kiválasztásánál keresendő az a higgadtság, lelki békesség, csendes erő, és egy olyan érték rendszer amit a magad számára is szeretnél. Tanácsos, hogy a számbajöhető szponzor / szponzorált szervezzenek egy kávézó-interjú időpontot egymással ahol mindketten feltárhatják elvárásaikat.

Felkérni egy szponzort alázat megnyilvánulása lesz a szponzorált részéről. Talán ez az első alkalom amikor ez a személy beismeri, hogy élete irányíthatatlanná vált és képtelen egyedül folytatni. Túljutva ezen az akadályon a szponzorált talán hajlik sebezhetőségre. Ez nyitja meg a kapukat olyanfajta szabadságérzet felé amelyet idővel mindannyian tapasztalunk a programban.

Javasoljuk, hogy a szponzorként választott személynek legyen jómagának is szponzora, munkálkodjon a lépéseken és legyen legkevesebb hat hónapja a programban.

Sokat beszéltünk a szponzorálás szükségéről úgy a szponzor mint a szponzorált számára. Megegyeztünk abban hogy ez lehetővé teszi a szponzor számára a hálaérzetet és azt, hogy ez kifejezésre jusson a szponzorálttal kialakuló kapcsolatában. Tapasztalatunk szerint a legtöbb esetben az újonnan szponzoráltak hozzáállása hálateltté válik amikor megérzik a feltétlen elfogadást a szponzor és a közösség részéről, és megszabadulnak a szégyenérzettől ami a “titkaik”-hoz köti őket, valamint a “lelki halott” állapottól amelyet gyakran megélünk mikor még újak vagyunk a programban.

Nyomatékosan szükséges kifejeznünk a véleményt, hogy szellemi növekedés és felépülés nem kezdődhet el ameddig hiányzik az elkötelezettség a program munkájához, a 12 Lépés használatával. Hisszük, hogy nem tudunk egy ilyen programot egyedül követni és, hogy csak járni gyűlés után gyűlésre és csak ülni és hallgatni, nem azonos fejlődéssel. Szponzorral való kapcsolat nélkül dolgozni a 12 Lépésen további káoszt invitál. Felépülésünk során legtöbbünk vissza tud tekinteni és képes felismerni, hogy kontrol problémáink voltak és tényleg azt hittük, hogy problémáinkat egyedül tudjuk megoldani, amíg rá nem jöttünk, hogy sok problémánk éppen ebből a félreértésből fakadt.

Ajánlásunk; tenni amit a 12-ik lépés mond, mert ezeknek a szavaknak az átélésére nincs jobb mód mint a szponzorság elvállalása.

R. Alex,

A Szponzorálás Bizottság Elnöke

1989, április 19.

Frissítve: 2004.11.01.

Forrás: SPONZORSHIP - ACA Sponzorship Committee Report I (ACA CAL)