Szponzorálás II.

ACA Szponzorálási Bizottság Beszámoló II.

Phoenix, Arizona Csoportközi Szponzorálás bizottság, 1988 óta kéthavonta szponzorolt műhelyek résztvevőinek visszajelzései alapján kiviláglott, hogy mi az ami vonzza őket ezekhez a műhelyekhez és milyen elvárásaik vannak ezzel kapcsolatban .

Megegyezünk abban, hogy ha a felépülőben lévő ACA-sokat, a szponzor kapcsolatban való részvételtől visszatartó legfontosabb témákat kéne kiszemelnünk, akkor a kontrol és az elhagyatástól való félelem házasodását választanánk. Vagyis, hogy ezek kéz a kézben ugyanazzal a következménnyel járnak. Úgy tűnik gyakori eset, hogy azok a felépülő személyek akik eredeti családjuk köreiben túlzottan kritikus szülői elbánásban részesültek, megijednek a jelenben elkötelezett kapcsolataikban, attól a lehetőségtől, hogy például valaki szponzorolja őket. Hasonlóképen múltbani elhagyatásaink emlékei visszatarthatnak attól, hogy egy másik, kudarcra vezethető felállásba keveredjünk. Túl gyakran éljük életünket az áldozat hozzáállásának szempontjai alapján.

Nagyon erősnek tűnik a szponzorálást mérlegelőben a félelem, hogy a szponzor egy további olyan személy lesz az életében aki megpróbálja őt kínozni, megszégyeníteni, és kontrollálni. Sok időt töltünk a műhelyekben a társ-utas szponzorolási stílus ismertetésével annak érdekében, hogy ezt a félelmet csökkentsük. Hisszük annak fontosságát, mikor kezdetben a szponzor először hitelesíti a szponzorált ilyen irányú félelmeit, hiszen a szponzorált számára azok nagyon is valósak.

A szponzoroltság szerepe ne rójon olyan elvárásokat a szponzoroltakra amelyek arra a hiedelemre késztetnék őket, hogy felelősek a szponzor kényelméért és dajkálásáért.

Azok a dolgok vannak itt felsorolva, amelyeket leggyakrabban hallottunk azoktól, és az aggodalmuk vagy szükségleteik tárgyát képezik azoknak akik részt vettek a számos műhelyben amelyet folytattunk. Ez a beszámoló egy adalék ahhoz a Szponzorolás Beszámolóhoz amely az az A.B.C nek 1989-ben lett előterjesztve Chicago, Illinois-ban és amely beszerezhető a WSO Torrence, Californiai irodájától. Továbbá néhány olyan fontos, az életrevalóságot szolgáló képességet sorolunk fel amelyeken egy szponzor és szponzorolt munkálkodhatnak annak érdekében, hogy a szponzorált megkezdje az önnön szülőjévé válás folyamatát.

Azokról beszélünk tagjaink soraiban, akiknek szükségük van képessé válásra és azon eszközök elsajátítására amelyek segítenek megbirkózni az élet által nyújtott feltételek szerinti élettel. Hiszünk abban, hogy amint követjük a felépülés útját, ezek azok az eszközök amelyek egy valóságos önképhez segítenek és ahhoz az érzéshez, hogy végül is életre képes személyek vagyunk.

Egyes visszajelzések műhelyeink résztvevőitől arról szóltak, hogy szponzorok szeretnének valamiféle kötetlen útmutatást, vagy javaslatokat arról, hogy mit szükséges kérniük a szponzorolttól. Ajánlásunk, hogy a szponzorolt foglalkozzon valamiféle eredeti család feltérképezéssel, lépés munkával, és napló követéssel. Ugyancsak ajánlatunk, hogy ezek írott formában történjenek, bár azok számára akiknek az írás nehézséget okoz, ez néha akadályokat jelenthet.

A szponzor gyakran ajánlani fogja, hogy a szpozorolt vállaljon szolgálati feladatot, kezdve azt a gyűlésének szintjén. Ennek a bizottságnak a javaslata, hogy szolgálat vállalás legyen egy része annak az akció tervnek amelyet a szponzorolt a szponzorral együtt alakít ki.

Határozottan javasoljuk, hogy akció tervezés legyen a módja a pozitív útbaigazítás nyújtásának a szponzorolt felé, de ez semmiképpen se legyen utasítás formájában. Közös megegyezéssel alakítható ki az akció terv, annak érdekében, hogy a szponzoroltat ne terheljék irreális elvárások.

Olvasván A Problémát és A Megoldást megtudjuk, hogy A Megoldás első mondata szerint a megoldás az, hogy saját szerető szülőnkké válunk. Legtöbbünk számára az ACA-ban az az igazság, hogy fogalmunk sincs mik az egészséges szülői képességek. Gyakran, olyan szülők neveltek bennünket, akik jómaguk sem rendelkeztek ilyen képességekkel.

Az életrevalóság képességei, amelyeket használhatunk a saját szülőnkké válásunk kapcsán, alapvető részei számos Szülői képességet fejlesztő programnak. Olyasfajta egyszerű útmutatóként ajánlják, amely jól hasznosítható a szponzor és a szponzorált számára is, segíteni a szponzorált életképessé válását. Javasoljuk, mint eszközt a felépüléshez. Csak emlékezzünk arra, hogy ebben az esetben mi magunk vagyunk, úgy a gyermek mint a szülő, és az életrevalóság folyamata máris elindul.

Hisszük, hogy ha aktív lépéseket kezdeményezünk, ezen képességek elsajátítására, kiléphetünk a képtelenség / reménytelenség érzéseiből amelyek uraltak bennünket mikor először elindultunk felépülésünk felé.

Alex R.,

Szponzorolás Bizottság Elnöke

1991, Április 26

Frissítve: 2004.11.01.

Forrás: SPONZORSHIP - ACA Sponzorship Committee Report II (ACA CAL)