Tizenkét Lépés

1. Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkoholizmussal és egyéb családi rendellenességekkel szemben – hogy életünk irányíthatatlanná vált.

2. Arra a meggyőződésre jutottunk, hogy egy nálunknál Felsőbb Erő helyreállíthatja lelki egészségünket.

3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket – a saját felfogásunk szerinti – Isten gondviselésére bízzuk.

4. Mélyreható és bátor erkölcsi leltárt készítettünk magunkról.

5. Beismertük Istennek, magunknak és egy másik embertársunknak hibáink valódi természetét.

6. Teljességgel készek voltunk arra, hogy Isten megszabadítson e jellembeli hiányosságainktól.

7. Alázatosan kértük Őt hiányosságaink felszámolására.

8. Számba vettük mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk és készek voltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.

9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk mindazoknak akiknek tudtunk, kivéve, ha ez nekik, vagy másoknak sérelmes lett volna.

10. Folytattuk az önvizsgálatot, és amikor hibásnak találtuk magunkat, haladéktalanul beismertük.

11. Igyekeztünk, ima és elmélkedés révén, tudatos kapcsolatunkat – a saját felfogásunk szerinti – Istennel fejleszteni, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük, és erőt, hogy azt kivitelezhessük.

12. E lépések eredményeként szellemi ébredést tapasztalván, igyekeztünk ezt az üzenetet továbbadni másoknak, akik még szenvednek, és ezeket az elveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.

Frissítve: 2005.11.18.

Forrás: The Steps (ACA CAL)