Az ACA rövidítés takarta teljes megnevezésről

2011. év során a magyarországi ACA közösség kötelezettséget vállalt önmaga megnevezésének megváltoztatására egy, a 2005. előttihez közelebb álló, és 2006. óta a WSO hivatalos álláspontja szerint a közösség világszintű egységét megfelelően visszatükröző változatra. Honlapunk fejlécében 2011. 05. 25.-től szerepel ez az új név: Alkoholisták Felnőtt Gyermekei.

Korábban az ACA név világszerte több formában volt használatos. Tudomásunk szerint az alábbi nevek terjedtek el: Adult Children of Alcoholics, Adult Children of Alcoholics and Dysfunctional Families, Adult Children of Addicts, Adult Children Anonymous. Magyarországon először többnyire az „Alkoholbetegek és egyéb rendellenesen működő családok felnőtt gyermekei” név volt használatos. Az országos konferencia 2005.-ben döntött arról, hogy Magyarországon az ACA közösség az Adult Children Anonymous – Anonim Felnőtt Gyermekek nevet használja.

2011.-ben – országos ügyviteli határozattal megerősítve – a magyarországi ACA közösség szerződést kötött a WSO-val az ACA hivatalos irodalmának magyar nyelvű, jogosított fordításának elkészítésére. A szerződés részeként vállaltuk a névhasználat korrekcióját az ACA nagykönyv (2006. évi átdolgozott kiadás) C mellékletének egységet szolgálni óhajtó szellemében. Ennek megfelelően nevünk angolul „Adult Children of Alcoholics”, magyarul pedig „Alkoholisták Felnőtt Gyermekei” lett.

A WSO (World Service Organization) az Alkoholisták Felnőtt Gyermekei Világszolgálata. Ez a szervezet a programunk központi szerve, amely összegyűjti és terjeszti a gyűlésekkel kapcsolatos információkat és a használt irodalmat, illetve tájékoztatással szolgál a nagy nyilvánosság felé.

Az új névhasználat szisztematikus átvezetése a honlapon, illetve az ACA irodalom szövegeiben folyamatban van. A munkát a Fordítóbizottság koordinálja. Addig is, amíg a változás teljes mértékben átvezetésre nem kerül, kérjük, a honlapon és az ACA irodalomban előforduló Adult Children Anonymous – Anonim Felnőtt Gyermekek névhasználatot az új hivatalos megnevezés, vagyis az Adult Children of Alcoholics – Alkoholisták Felnőtt Gyermekei szinonimájaként tekinteni.